صدور گواهی چاپی نمایه سازی مقالات پژوهشگران در سیویلیکا
1400/11/18

 دبیرخانه کنفرانس با افتخار اعلام می کنند که علاوه بر ارسال گواهی های پذیرش مقالات کنفرانس،امکان دریافت صدور گواهی چاپی نمایه سازی مقالات پژوهشگران در سیویلیکا نیز فراهم هست.

CIVILICA (1)