اطلاعیه 5 - چاپ رایگان مقالات پذیرفته شده در مجلات علمی
1400/08/24
 به اطلاع کلیه شرکت کنندگان کنفرانس می رساند ، پیرو رایزنی و هماهنگی های انجام شده کلیه مقالات پذیرفته شده کنفرانس در مجلات علمی تخصصی بصورت رایگان قابل نمایه سازی می باشد و فول تکست مقالات در این مجلات به چاپ خواهد رسید.
مجلات در حوزه تخصصی هم راستا با محورهای کنفرانس می باشند.